banner

Câu hỏi thường gặp

Các khoản vay nhanh hoặc vi mô là một trong những loại khoản vay trực tuyến. Chúng phổ biến vì tạo cơ hội vay tiền nhanh, trung bình trong vòng từ 15 đến 30 phút. Khi vay khoản vay nhanh thường sẽ được giảm số tiền phí. Trong trường hợp thay đổi nhu cầu thị trường, bên cho vay cung cấp các khoản vay với khả năng thanh toán dài hạn. Số tiền của khoản vay dài hạn là 90000000 VN với thời hạn hoàn trả đến 60 tháng.
Bạn có thể gửi hồ sơ ở bất kỳ thành phố nào ở Việt Nam.
Tiền được vay cho bất kỳ mục đích nào.
Khoản vay không lãi suất là khoản vay khi bên cho vay không áp dụng phí cho việc sử dụng khoản vay, Người vay trả đúng số tiền mà đã vay. Vay nhanh thường giải ngân những khoản vay đầu không tính phí, một số bên cho vay còn tổ chức những đợt khuyến mãi khi có cơ hội nhận được khoản không lãi suất số lần không giới hạn.
Khi lựa chọn bên cho vay trên mạng cần phải lưu đến: Số tiền vay; Thời hạn vay; Lãi suất hàng năm; Giới hạn độ tuổi của người vay; Thời gian làm việc của bên cho vay; Trong bao lâu thì tiền sẽ được chuyển cho bạn; Phí phạt.
Hầu hết những bên cho vay cung cấp các khoản vay trực tuyến đã quy định các yêu cầu để nhận được các khoản vay: Phải là công dân hoặc cư dân Việt Nam; Phải ở độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi; Cần có số điện thoại di động hợp lệ.
Khi đăng ký bạn đã chỉ định sai thông tin cá nhân của mình; Chưa thanh toán một khoản vay khác của cùng một bên cho vay; Thông tin của bạn nằm trong sổ đăng ký con nợ.
icon