ieltsbooster.edu.vn
banner

LÀM BÀI KIỂM TRA IELTS ONLINE

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS bằng các bài kiểm tra năng lực miễn phí từ IELTS BOOSTER

img

READING

Bài kiểm tra gồm 20 câu trắc nghiệm nhằm đánh giá mức độ đọc hiểu, suy nghĩ logic và vốn từ vựng của thí sinh.

Làm kiểm tra
img

LISTENING

Bài kiểm tra gồm 13 câu trắc nghiệm nhằm đánh giá mức độ nghe hiểu của thí sinh.

Làm kiểm tra
img

SPEAKING + WRITING

Đăng ký đặt lịch thi thử với
Giáo viên Bản Ngữ
miễn phí tại trung tâm.

Đăng ký ngay
icon